DEN DOPRAVY 2017
19. a 20. května 2017
Tradiční akce konaná u příležitosti výročí narození pardubického rodáka a průkopníka aviatiky Ing. Jana Kašpara. Tradice zahájila v roce 2013 u příležitosti 130. výročí narození aviatika a to slavnostním odhalením zrekonstruované, do té doby chátrající, rodinné hrobky na pardubických Městských hřbitovech. Každoroční součástí akce je propagace Pardubického kraje jako regionu dopravy spočívající v oslavách zakladatelů dopravy a také v prezentaci institucí a firem podnikajících v oboru dopravy. Tradičním bodem programu je pietní akt na Městských hřbitovech v Pardubicích s přeletem armádních letounů Gripen či JAS 39 Albatros. Více informací ZDE.


JAN PERNER - DOPRAVNÍ UZEL PARDUBICE
2. – 7. září 2017
Oslavy projektanta a stavitele železnic Ing. Jana Pernera, konané u příležitosti výročí jeho narození. Akce vychází z celoročního projektu ROK JANA PERNERA, který se uskutečnil v roce 2015 u příležitosti 200. výročí narození a 170. výročí úmrtí Jana Pernera. Letos bude akce zahájena oslavami 160. výročí trati Pardubice – Jaroměř v sobotu 2. září a potrvá a potrvá až do 7. září, kdy bude v den výročí Jana Pernera ukončena vzpomínkovým aktem na Městských hřbitovech v Pardubicích.


POCTA JOSEFU RESSELOVI
červen - říjen 2017
Projekt POCTA JOSEFU RESSELOVI je věnován rodákovi z Chrudimi, lesníkovi a tvůrci mnoha vynálezů, z nichž nejvýznamnější je VYNÁLEZ LODNÍHO ŠROUBU. Poprvé jej otestoval na řece Krka, ve zdokonalování svého vynálezu pokračoval v Terstu. V roce 1827 získal patent, ale po nehodě mu byly další pokusy zakázány. Zemřel bez jakéhokoli uznání. Teprve v roce 1866 mu vynález lodního šroubu oficiálně přiznala Americká akademie věd ve Washingtonu. 
Dne 9. října 2017 uplyne 160 let od úmrtí Josefa Ressela, který je označován za prvního skutečného Evropana.
U této příležitosti se uskuteční nejen vzpomínkové akce a happeningy na území České republiky a zemí bývalého Rakouska-Uherska, kde Josef Ressel působil, ale také prezentace projektů souvisejících s vodní dopravou - splavnění Labe, výstavba Dopravního uzlu Pardubice včetně Přístavu Pardubice a souvisejících dopravních projektů (rozvoj pardubického letiště, železniční koridor, silniční infrastruktura). Více informací ZDE.


GALAVEČER ZAKLADATELÉ DOPRAVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 
30. listopadu 2017
Vyvrcholením národních i mezinárodních dopravních projektů 2017 je slavnostní galavečer Zakladatelé dopravy v českých zemích. V reprezentativních prostorách Rytířských sálů zámku v Pardubicích jej pořádá nezisková organizace Společnost Jana Kašpara, z.s. Galavečerem chce oslavit nejen průkopníky dopravy, ale také ocenit osobnosti, které v tomto oboru mnohé dokázaly. Součástí slavnostního večera tak bude udílení Ceny Jana KašparaCeny Jana Pernera a také Ceny Josefa Ressela. Laureáty těchto ocenění, nesoucích jména po významných průkopnících aviatiky i železniční a vodní dopravy, se stanou lidé, kteří přispěli k rozvoji dopravy, nebo napomáhají projektům udržujícím odkaz zakladatelů dopravy. DOKUMENT ZAKLADATELÉ DOPRAVY V ČESKÝCH ZEMÍCH
V rámci Dopravního festivalu vznikají unikátní dokumentární filmy o nejvýznamnějších osobnostech dopravy v Pardubickém kraji, z nichž některé svůj region proslavily po celém světě. Partnerem reportážních filmů můžete být i Vy!
Více informací ZDE.

KNIHA ZAKLADATELÉ DOPRAVVY V ČESKÝCH ZEMÍCH
Evropské vydavatelství, které vydává celostátní tiskové periodické tituly a v poslední době se zabývá i nakladatelskou činností, začalo v průběhu roku 2016 připravovat unikátní knihu „Zakladatelé dopravy v českých zemích“ - první knihu o Janu Kašparovi, Janu Pernerovi a Josefu Resselovi. Cílem je připomenout významné postavy našich dějin a zároveň prezentovat Pardubický kraj jako region dopravy a Pardubice jako hlavní město dopravy. Více informací ZDE.

DAR NA SOCHU JANA KAŠPARA
V březnu roku 2016 schválilo Zastupitelstvo města Pardubice umístění figurálního pomníku zakladatele české aviatiky Jana Kašpara na třídě Míru v Pardubicích v místě bývalého hotelu Veselka, kde se Jan Kašpar narodil. Rozhodnutí zastupitelů s poděkováním přivítaly neziskové organizace připomínající odkaz prvního českého aviatika a také rodina Jana Kašpara. Společně vyzvali občany města, patrioty, živnostníky, společnosti i příznivce české aviatiky, aby realizaci sochy podpořili věnováním daru na sochu Ing. Jana Kašpara. Obyvatelé Pardubic sochu na třídě Míru již přivítali v lednu 2017. Projekt Dar na sochu Ing. Jana Kašpara však stále pokračuje. Ukončen bude až v květnu 2017 v rámci Aviatické pouti Jana Kašpara. Dar lze věnovat prostřednictvím účtu číslo 274863129/0300, případně na kontaktních místech v knihkupectví MOZAIKA na pardubickém hlavním nádraží či v Klenotnictví Lejhanec na třídě Míru v Pardubicích.

Zakladatelé dopravy v českých zemích

Vyvrcholením národních i mezinárodních dopravních projektů je slavnostní galavečer Zakladatelé dopravy v českých zemích. Pořádá jej nezisková organizace Společnost Jana Kašpara, z.s. Galavečerem chce oslavit nejen průkopníky dopravy, ale také ocenit osobnosti, které v tomto oboru mnohé dokázaly. Součástí slavnostního večera tak bude udílení Ceny Jana KašparaCeny Jana Pernera a také Ceny Josefa Ressela. Laureáty těchto ocenění, nesoucích jména po významných průkopnících aviatiky i železniční a vodní dopravy, se stali lidé, kteří přispěli k rozvoji dopravy, nebo napomáhají projektům udržujícím odkaz zakladatelů dopravy.

SPOLEČENSKÝ VEČER ZAKLADATELÉ DOPRAVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2019

CENA JANA KAŠPARA 2019

LADISLAV MINAŘÍK 
za dlouhodobou a přínosnou propagaci oboru letectví

DANIEL TUČEK 
za dlouhodobou a přínosnou propagaci oboru letectvíCENA JANA PERNERA 2019

ČESKÝ STAVEBNÍ HOLDING ENTERIA A.S.

za dlouhodobý přínos v oboru dopravního stavitelstvíCENA JOSEFA RESSELA 2019 

JIŘÍ KOVÁŘ in memoriam
za celoživotní přínos v oboru dopravy GALAVEČER ZAKLADATELÉ DOPRAVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2018

CENA JANA KAŠPARA 2018

ALEŠ CABICAR, jednatel společnosti Czech Airshow Agency - pořadatele mezinárodního leteckého festivalu CIAF Hradec Králové
za dlouhodobou a přínosnou propagaci oboru letectví

JAROSLAV SUK, ředitel mezinárodního leteckého festivalu CIAF Hradec Králové
za dlouhodobou a přínosnou propagaci oboru letectví

JOZEF KOPRIVŇANSKÝ, pilot a podnikatel
za dlouhodobou a přínosnou propagaci oboru letectví

LENKA ŠMIDBERSKÁ, ředitelka a předsedkyně správní rady Nadace Lenky a Romana Šmidberských
a ROMAN ŠMIDBERSKÝ, pilot a podnikatel v dopravěCENA JANA PERNERA 2018

MARTIN ČERVÍČEK, senátor a 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje zodpovědný za dopravu 
za dlouhodobou a přínosnou propagaci oboru dopravy 

TOMÁŠ NETOLICKÝ, obchodní ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah a.s., Pardubice 
za dlouhodobou a přínosnou propagaci oboru dopravy CENA JOSEFA RESSELA 2018

KLÁRA HABARTOVÁ, ředitelka Regionálního muzea v Chrudimi
za dlouhodobou a přínosnou propagaci osobnosti lesníka a vynálezce Josefa Ressela

 

Odkaz na online vysílání GALAVEČERA 2018 na facebooku Východočeské televize V1 - ZDE

 

FOTOGALERIE

 Z archivu

GALAVEČER ZAKLADATELÉ DOPRAVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2017 

DRŽITELÉ CENY JANA KAŠPARA / CENY JANA PERNERA / JOSEFA RESSELA 

FOTOGALERIE

CENA JANA KAŠPARA 2017

FRANTIŠEK BÁLEK, sochař
za realizaci sochy prvního českého aviatika Ing. Jana Kašpara 

MARTIN CHARVÁT, primátor statutárního města Pardubice
za výraznou podporu při realizaci sochy prvního českého aviatika Ing. Jana Kašpara 

MIROSLAV RUBEŠ, zastupitel statutárního města Pardubice
za výraznou podporu při realizaci sochy prvního českého aviatika Ing. Jana Kašpara

MICHAL KORTYŠ, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost
za výraznou podporu projektu DEN DOPRAVY ČR 

MIROSLAV NĚMEC, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje
za dlouhodobou podporu projektů v dopravě 

JIŘÍ POŽÁR, stavební inženýr
za realizaci významných dopravních projektů v dopravě a celoživotní práci v oblasti stavitelství 

PETR KAFKA, vedoucí odštěpného závodu pozemní a inženýrské stavitelství Praha společnosti STRABAG
za realizace významných dopravních staveb v regionu

LIBOR JOSKA - IN MEMORIAM
za počiny v oblasti realizace dopravních staveb v České republice 


CENA JANA PERNERA 2017 

MIROSLAV ŘEPA, architekt
za umělecké vedení rekonstrukce hrobky Ing. Jana Pernera a udržování památky pardubického nádraží 

VLASTISLAV MOJŽÍŠ, profesor, zakladatel Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice
za dlouhodobou osvětu života a díly stavitele železnic Ing. Jana Pernera

JAROSLAV BROŽ, sochař
za realizaci sochy projektanta a stavitele železnic Ing. Jana Pernera 

MARTIN NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje
za podporu projektů Společnosti Jana Pernera, z.s.

HELENA DVOŘÁČKOVÁ, náměstkyně primátora statutárního města Pardubice
za projekt modernizace Přednádraží Pardubice 

JAN ŘEHOUNEK, poslanec, náměstek primátora statutárního města Pardubice
za projekt modernizace Přednádraží Pardubice


CENA JOSEFA RESSELA 2017 

PETR ŘEZNÍČEK, starosta města Chrudim
za udržování památky Josefa Ressela 

PAVEL KOBETIČ, historik
za udržování památky Josefa Ressela 

ROMAN LÍNEK, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje
za podporu vodní dopravy v Pardubickém kraji